ремонт квартири, дому, будинку, Київ, Україна, ремонт квартир

Як підібрати бетонозмішувач, бетономішалку

Типи бетонозмішувачів

В даний час в технології приготування різних цементобетонних сумішей застосовуються два типи змішувачів: гравітаційного (вільного) і примусового перемішування.
Гравітаційне перемішування здійснюється в барабані, що обертається, забезпеченому лопатями, шляхом багатократного підйому і вільного падіння компонентів суміші.
Змішувачі примусового типа характеризуються вищою інтенсивністю дії на змішуваний матеріал. Процес змішування в них здійснюється шляхом обертання лопатевих валів, геометрична форма і характер обертання яких забезпечує конвективне перенесення суміші в камері змішування.

Якість будівельного устаткування

Якість будівельного устаткування є одним з найважливіших чинників успішної конкуренції на ринку. В даний час у всьому світі помітно збільшилися вимоги, що пред'являються до якості продукції. І в першу чергу до таких показників, як надійність, екологічність, ергономічність, умови роботи операторів, економія енергії і палива. 
У загальному об'ємі експорту галузей народного господарства продукція машинобудування складає незначну величину. Однією з основних причин невеликих об'ємів експорту машинобудівної продукції є її неконкурентоспроможність, обумовлена в першу чергу її невисокою якістю.

Яким же чином можна підвищити якість вітчизняної техніки, зробити її більш конкурентоздатною? Один з ефективних шляхів - сертифікація. Сертифікація - це дія, що засвідчує за допомогою документів (сертифікату або знаку), що виріб відповідає певним стандартам або іншим нормативним документам. Дане визначення сформульоване і прийняте в міжнародних стандартах ISO 9000 (Управління якістю продукції) і покладене в основу поняття сертифікації відповідності.

В даний час міжнародні стандарти ISO 9000 знаходять усе більш широке використання в світовій практиці як засіб вдосконалення якості продукції на рівні підприємства, а також як засіб подолання бар'єрів в міжнародній торгівлі. У зв'язку з цим поширюється практика сертифікації продукції постачальника на відповідність стандартам ISO 9000.
У нинішніх економічних умовах зростає об'єктивна зацікавленість підприємств в підвищенні якості продукції, впровадженні всього комплексу інструментів забезпечення якості, відбитої в стандартах ISO 9000.

Таким чином, вибір будівельної техніки повинен в значній мірі визначатися наявністю відповідного сертифікату. Звичайно, далеко не на все, м'яко кажучи, вітчизняні будівельні машини є сертифікат ISO 9000. Та це, мабуть, найближчим часом нам і не загрожує.

А що говорить наука

Про якість суміші
Обидва основні типи існуючих бетонних змішувачів (гравітаційний і примусовий) не гарантують якість змішування. Основний недолік - слабке протікання дифузійних процесів на рівні мікрооб'ємів, внаслідок чого при формуванні виробів з сумішей, приготованих в таких змішувачах, з'являються дефекти, концентратори напруги і інші чинники, що знижують їх механічні властивості.

Промисловий досвід експлуатації бетонозмішувального устаткування показує, що однією з причин зниження міцністних показників бетонних і залізобетонних конструкцій і, відповідно, терміну їх служби є неоднорідний склад бетонної суміші. А причиною цього в значній мірі є саме невисока якість бетону, що видається змішувачем.
Таким чином, підвищення інтенсивності процесів змішування стає можливим лише при використанні нових ефектів дії.

Новий ефект дії

Одним з таких ефектів є вібрація. При вібрації значно зменшується в'язкість сумішей, що обумовлює інтенсифікацію дифузійних процесів перемішування.
Доцільність використання вібрації при змішуванні будівельних сумішей підтверджена багаточисельними дослідженнями. Проте цей спосіб не знайшов доки широкого використання у виробництві через відсутність надійних конструкцій віброзмішувачів. Хоча і існують методи проектування урівноважених ексцентрикових віброзбудників, використання яких дозволяє створювати віброзмішувачі, що відповідають сучасним вимогам.

22.10.2010

При перепечатке, активная ссылка на сайт источник обязательна
RemontVDome.com.ua - Строительство, ремонт квартир. Компании, статьи, фото дизайна интерьера
Copyright 2010-2024